Vi er forpligtet til at beskytte miljøet

Isiflo arbejder aktivt med at reducere eventuelle negative miljøpåvirkninger, som følge af vore virksomheder. Vi er engageret i miljøarbejdet, og ønsker at arbejde langsigtig og målrettet for at gennemføre miljøforbedringstiltag. 

Dette gør vi ved at arbejde aktivt med at reducere vores energiforbrug og CO2 fodaftryk. Gennem hele produktions- og distributionsskæden vurderer vi miljøtiltag; fra råvareproduktion til udlevering. Lokale, regionale og globale miljøaspekter søges ivaretaget. Vores mål er at vores produktion, vores processer, vores produkt og vores affald skal ha' en bærekraftig udvikling, således at vi tar hensyn til kommende generationer.

Vi er certifiseret og arbejder efter ISI 14001 -2015, samt forholder os til offentlige krav og har informationspligt, når det gælder vigtige miljøaspekter. 

 

 

Vores mål er at vores produktion, vores prosesser, vores produkt og vores affald skal ha' en bærekraftig udvikling, således at vi tar hensyn til kommende generationer.

 

MILJØPOLICY

Vores bærekraftige tiltag

Vi arbejder aktivt for at undgå miljøudslip og forurening. 

Vi bruger råvarer fra regionen, og minimerer håndtering af varer i arbejdet.

Vi optimaliserer transport af varer til kunder.

Vi recirkulerer produktionsaffald.

Vi har 100% affaldsortering i miljøstationer.

Vi følger op på vores præstationer gennem interne evalueringer og rapporteringer, samt deler resultaterne med vores interessenter. 

Vi kræver at vores underleverandører og samarbejdspartnere følger de samme principper. 

Vi har en egen udviklingsafdeling med fokus på forskning og udvikling af miljøbesparende og fremtidsrettede produkter, produktion og materialvalg. 

Vi gir nødvendig information, instruktion og trænning. 

Job og Rekrutteringscenter, et samarbejde mellem  Vestre Toten Kommune og Isiflo